مدیریت سفارش

یاورنت شهریور ۲۵, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

نظم و پیگیری سفارش مشتری یکی از موضوعاتی هست که باعث صرفه جویی در زمان، انرژی، وفاداری سازی مشتری و هماهنگی حداکثری در بین کارکنان می شود.

مدیریت سفارش یاورنت نظم و پیگیری سفارش و هماهنگی بین کارکنان را به حداکثر ممکن رسانده و کار را برای شما لذت بخش تر می کند.

 


وضعیت سفارش

انجام نشده:

سفارش هایی که در هنگام ثبت سفارش وضعیت آن را انجام نشده قرار داده اید برای شما نمایش داده خواهد شد.

+ پس از انجام سفارش لازم است وضعیت این سفارش ها را به انجام شده تغییر دهید تا از لیست انجام نشده خارج شود.

+ زمانی که سفارش انجام نشده  را به انجام شده تغییر دهید به مشتری به صورت خودکار از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

+ میزان سفارش های انجام نشده در میزکار شما قابل مشاهده است.

پرداخت نشده:

سفارش هایی که در هنگام ثبت سفارش وضعیت آن را پرداخت نشده قرار داده اید برای شما نمایش داده خواهد شد.

+ پس از پرداخت هزینه لازم است وضعیت این سفارش ها را به پرداخت شده تغییر دهید تا از لیست پرداخت نشده خارج شود.

+ میزان بدهی مشتریان در میزکار شما قابل مشاهده است.

سفارش های امروز:

کلیه سفارش هایی که در طول روز ثبت سفارش شده است لیست می شود.

پروفایل مشتری:

با وارد نمودن شماره همراه مشتری یا کد پیگیری سفارش از وضعیت کلیه شفارش های مشتری مطلع شوید.


فلیتر کردن سفارش ها

بازه تاریخی:

بازه تاریخی جهت مشاهده سفارش های انجام نشده یا پرداخت نشده را انتخاب و سفارش ها را بر اساس تاریخ فیلتر نمائید.

انتخاب همکار:

سفارش ها را بر اساس همکار ثبت کننده سفارش فیلتر نمائید.

عنوان سفارش:

سفارش ها را بر اساس عنوان سفارش فیلتر نمائید.

کدپیگیری/همراه مشتری:

سفارش ها را بر اساس کدپیگیری یا شماره همراه فیلتر نمائید.


قطعی سایت و کندی آنها بخشی جدایی ناپذیر کسب و کار های وابسته به اینترنت است و با توجه به افزایش روز افزون تنوع در خدمات اینترنتی این مشکل بیشتر هم شده است.

گاهی لازم است به دلیل شلوغی، مشکل اینترنت، خطای داخلی سایت و… سفارش مشتری را بعدا انجام دهیم برای این کار کافی است مشتری فرم ثبت نام را تکمیل و سفارش مشتری بعد رفع مشکل و شلوغی انجام شود.


فیلم آموزشی مدیریت سفارش