خروجی اطلاعات

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

نوع خروجی:

شما می توانید خروجی مورد نظر خود را برای سفارش ها، سفارش های انجام نشده، درآمد و هزینه و حضور و غیاب را دریافت کنید.


بازه تاریخی:

بازه تاریخی دریافت خروجی را انتخاب نمائید.