مدیریت کارکنان

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

اضافه کردن کارکنان

نام و نام خانوادگی، نام کاربری، رمز عبور مورد نظر را وارد نموده و کارمند را اضافه کنید.


مدیریت کارکنان

غیرفعال سازی:

حساب کاربری کارمند شام غیرفعال و امکان ورود نخواهد داشت.

حذف:

حساب کاربری کارمند به طور کامل حذف خواهد شد.

فعال سازی:

حساب کاربری شما فعال و به حساب کاربری دسترسی خواهد داشت.