حضور و غیاب

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

بازه تاریخی:

بازه تاریخی مجهت مشاهده حضورکارکنان را وارد نمائید.


انتخاب کارمند:

کارمند مورد نظر خود را انتخاب نمائید.


اطلاعات حضور و غیاب

نام کارمند، تاریخ، زمان ورود، زمان خروج، سیستم عامل را مشاهده نمائید.