پیامک به مشتریان

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

زمان ارسال

هم اکنون:

اگر قصد دارید پیامک مورد نظر در لحظه ارسال شود این گزینه را انتخاب کنید.


تاریخ مشخص:

شما می توانید در این قسمت تاریخ مورد نظر خود را جهت ارسال پیامک تعیین نمائید.


گیرندگان:

افرادی که می خواهید به آنها پیامک ارسال نمائید را انتخاب کنید.

+ جهت تسریع در انتخاب گیرندگان پس از وارد نمودن عنوان، گیرندگان مرتبط نمایش داه شده و قابل انتخاب هستند.


بازه زمانی گیرندگان:

در این قسمت می توانید برای افرادی که در این بازه برای آنها ثبت سفارش داشته اید پیامک ارسال نمائید.


وضعیت سفارش:

امکان ارسال به کلیه سفارش ها، سفارش های انجام شده و سفارش های انجام نشده در این قسمت فراهم است.


تعداد مشتریان:

تعداد افرادی که برای آنها ارسال پیامک انجام می شود نمایش داده می شود.

+ به صورت هوشمند برای شماره های تکراری یکمرتبه ارسال پیامک انجام می شود.


متن پیامک:

متن پیامک خود را وارد نمائید.

+ تعداد کاراکتر باقی مانده برای هر بخش پیامکی نمایش داده می شود.


تاییدیه ارسال پیامک:

پس از انتخاب ارسال پیامک، لازم است آن را تایید نمائید تا پیامک ها ارسال شوند.