پیامک به بدهکاران

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

 

زمان ارسال

هم اکنون:

اگر قصد دارید پیامک مورد نظر در لحظه ارسال شود این گزینه را انتخاب کنید.


تاریخ مشخص:

شما می توانید در این قسمت تاریخ مورد نظر خود را جهت ارسال پیامک تعیین نمائید.


گیرندگان:

افرادی که می خواهید به آنها پیامک ارسال نمائید را انتخاب کنید.

+ جهت تسریع در انتخاب گیرندگان پس از وارد نمودن عنوان، گیرندگان مرتبط نمایش داده شده و قابل انتخاب هستند.


ارسال هوشمند:

در ارسال هوشمند، نام کافی نت شما، نام و نام خانوادگی مشتری،میزان بدهی، خدمات ارائه شده، شماره کارت، نام صاحب کارت و شماره تلفن شما برای هر یک از بدهکاران به صورت اختصاصی ارسال می شود.


متن پیامک:

متن پیامک خود را وارد نمائید.

+ تعداد کاراکتر باقی مانده برای هر بخش پیامکی نمایش داده می شود.


تاییدیه ارسال پیامک:

پس از انتخاب ارسال پیامک، لازم است آن را تایید نمائید تا پیامک ها ارسال شوند.