Category: راهنما

برای اینکه از کلیه امکانات سامانه یاورنت استفاده کنید بهتر است قبل از شروع این راهنما را مشاهده نمائید تا با این امکانات بهتر آشنا شوید

کانال اختصاصی

مشاهده کانال:

کانال اختصاصی خود را مشاهده نمائید.


انتشار محتوا:

متن و عکس مورد نظر خود را وارد نموده و در کانال اختصاصی منتشر کنید.

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

خروجی اطلاعات

نوع خروجی:

شما می توانید خروجی مورد نظر خود را برای سفارش ها، سفارش های انجام نشده، درآمد و هزینه و حضور و غیاب را دریافت کنید.


بازه تاریخی:

بازه تاریخی دریافت خروجی را انتخاب نمائید.

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

مدیریت عنوان ها

اضافه کردن عنوان:

در زمان ثبت سفارش ممکن است عنوان سفارش مدنظر شما وجود نداشته باشد، شما می توانید از این قسمت عنوان های مورد نظر خود را وارد نمائید.


حذف عنوان:

از این قسمت می توانید عنوان های اضافه شده را حذف نمائید.

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

مدیریت کارکنان

اضافه کردن کارکنان

نام و نام خانوادگی، نام کاربری، رمز عبور مورد نظر را وارد نموده و کارمند را اضافه کنید.


مدیریت کارکنان

غیرفعال سازی:

حساب کاربری کارمند شام غیرفعال و امکان ورود نخواهد داشت.

حذف:

حساب کاربری کارمند به طور کامل حذف خواهد شد.

فعال سازی:

حساب کاربری شما فعال و به حساب کاربری دسترسی خواهد داشت.

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

حضور و غیاب

بازه تاریخی:

بازه تاریخی مجهت مشاهده حضورکارکنان را وارد نمائید.


انتخاب کارمند:

کارمند مورد نظر خود را انتخاب نمائید.


اطلاعات حضور و غیاب

نام کارمند، تاریخ، زمان ورود، زمان خروج، سیستم عامل را مشاهده نمائید.

 

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

نتایج نظرسنجی

اطلاعات سفارش:

کدپیگیری سفارش، نام کارمندی که سفارش را انجام داده است، نام و نام خانوادگی مشتری، خدماتی که مشتری دریافت کرده و شماره همراه مشتری که نظرش ثبت کرده را مشاهده می نمائید.


کیفیت:

میزان رضایت مشتری از کیفیت خدمات به صورت تصویری برای شما نمایش داده شده است، در صورتی که مشتری از خدمات نارضایتی داشته باشد می توانید با  قرار گیری بر روی تصویر دلایل نارضایتی را مشاهده نمائید.


رفتار:

میزان رضایت مشتری از کیفیت رفتاری هر یک از کارکنان به صورت تصویری برای شما نمایش داده شده است، در صورتی که مشتری از رفتار کارکنان نارضایتی داشته باشد می توانید با  قرار گیری بر روی تصویر دلایل نارضایتی را مشاهده نمائید.


معرفی مشتری:

میزان تمایل مشتری جهت معرفی شما به سایر افراد را مشاهده نمائید.


نظرمشتری:

نظر مشتریان در این قسمت قاب لنمایش است. جهت مشاهده کامل نظر مشتری بر روی آن قرار گرفته و مشاهده را انتخاب نمائید.


بررسی:

جهت مدیریت بهتر بررسی نظرات می توانید پس از بررسی، آن را تایید کنید.

 

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

گراف نظرسنجی

مشارکت:

میزان مشارکت مشتریان در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


کیفیت خدمات:

میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


کیفیت رفتار:

میزان رضایت مشتریان از رفتار کارکنان در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


گراف نظرسنجی هفته:

میزان مشارکت مشتریان در هفته جاری را نشان می دهد.


ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

عملکرد کارکنان

بازه زمانی:

بازه زمانی عملکرد کارکنان را انتخاب نمائید.


نوع عملکرد:

1) از نظر مشتری:

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس کیفیت خدمات، رفتار و میزان مشارکت از نظر مشتریان مشاهده و مقایسه نمائید.


2) میزان سفارش

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس تعداد سفارش انجام شده، انجام نشده و پرداخت نشده مشاهده و مقایسه نمائید.


3) درآمد:

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس میزان درآمد مشاهده و مقایسه نمائید.

 

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

پیامک به بدهکاران

 

زمان ارسال

هم اکنون:

اگر قصد دارید پیامک مورد نظر در لحظه ارسال شود این گزینه را انتخاب کنید.


تاریخ مشخص:

شما می توانید در این قسمت تاریخ مورد نظر خود را جهت ارسال پیامک تعیین نمائید.


گیرندگان:

افرادی که می خواهید به آنها پیامک ارسال نمائید را انتخاب کنید.

+ جهت تسریع در انتخاب گیرندگان پس از وارد نمودن عنوان، گیرندگان مرتبط نمایش داده شده و قابل انتخاب هستند.


ارسال هوشمند:

در ارسال هوشمند، نام کافی نت شما، نام و نام خانوادگی مشتری،میزان بدهی، خدمات ارائه شده، شماره کارت، نام صاحب کارت و شماره تلفن شما برای هر یک از بدهکاران به صورت اختصاصی ارسال می شود.


متن پیامک:

متن پیامک خود را وارد نمائید.

+ تعداد کاراکتر باقی مانده برای هر بخش پیامکی نمایش داده می شود.


تاییدیه ارسال پیامک:

پس از انتخاب ارسال پیامک، لازم است آن را تایید نمائید تا پیامک ها ارسال شوند.

 

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

پیامک به مشتریان

زمان ارسال

هم اکنون:

اگر قصد دارید پیامک مورد نظر در لحظه ارسال شود این گزینه را انتخاب کنید.


تاریخ مشخص:

شما می توانید در این قسمت تاریخ مورد نظر خود را جهت ارسال پیامک تعیین نمائید.


گیرندگان:

افرادی که می خواهید به آنها پیامک ارسال نمائید را انتخاب کنید.

+ جهت تسریع در انتخاب گیرندگان پس از وارد نمودن عنوان، گیرندگان مرتبط نمایش داه شده و قابل انتخاب هستند.


بازه زمانی گیرندگان:

در این قسمت می توانید برای افرادی که در این بازه برای آنها ثبت سفارش داشته اید پیامک ارسال نمائید.


وضعیت سفارش:

امکان ارسال به کلیه سفارش ها، سفارش های انجام شده و سفارش های انجام نشده در این قسمت فراهم است.


تعداد مشتریان:

تعداد افرادی که برای آنها ارسال پیامک انجام می شود نمایش داده می شود.

+ به صورت هوشمند برای شماره های تکراری یکمرتبه ارسال پیامک انجام می شود.


متن پیامک:

متن پیامک خود را وارد نمائید.

+ تعداد کاراکتر باقی مانده برای هر بخش پیامکی نمایش داده می شود.


تاییدیه ارسال پیامک:

پس از انتخاب ارسال پیامک، لازم است آن را تایید نمائید تا پیامک ها ارسال شوند.

 

ادامه مطلب
یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها